Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Çare Sizsiniz | October 29, 2020

Scroll to top

Top

3 Comments

Bölüm 1: Kapitalizmin Özeti

Bölüm 1: Kapitalizmin Özeti
Admin User
  • On Aralık 8, 2015
  • http://caresizsiniz.org

Bölüm 1: Kapitalizmin Özeti
Bu ilk bölümde kapitalizmin özeti sunulmaktadır. Kapitalizmin 4 alanda (Bilgi, İletişim, Lojistik (Ulaştırma) ve Enerji) alanlarında üretimi ve kontrolü tepeden nasıl gerçekleştirdikleri anlatılmaktadır.

Kapitalizmin Özeti

Kapitalizmin Özeti

KAPİTALİZMİN ÖZETİ

0- Değersayım (Paradigma) bakış açısının önemi. Bakış açısı/yaşama ait herkesin sahip olduğu bir görüşü vardır. Aşağıdakilerin tümü bir paradigmayı yansıtır. Bu bizim paradigmamızdır.

1- İnsan alışkanlıklarının çocuğudur.

2- Alışkanlıklar isi edinilen bilgilerin sonucudur.

3- Bilgi zorunlu eğitimle okullarda verilir. Ama sadece okullar değil kitle iletişim araçları da birer okul gibidir. Ailede de bilgi edinilir. Aileler de bilgiyi okullar ve bu kitlesel iletişim araçlardan edinirler.

4- Her bilginin amacı vardır.

5- Verilen bilgilerin amacı sizi köle etmek midir yoksa özgürleştirme midir?

6- Bunu anlamak için sonuca bakmak yeterlidir.

7- Sonuca baktığımızda “Okullarda verilen bilgi insanları özgürleştirmemekte tüketim bağımlısı haline getirmektedir.”

8- Toplumların farklılığını sağlayan en önemli belki de tek unsur geçim yollarının farklı oluşlarıdır.

9- Dünyada geçim yolları tepeden aşağıya şekilde şekillenmekte ve belirlenmektedir. Buna Tavan Ekonomisi diyoruz.

10- Geçim yollarını belirleyen ise 4 unsurdur. Bunlar Bilgi, İletişim, Lojistik (Ulaştırma) ve Enerjidir. Tavan ekonomisinde yani kapitalizmde bu 4 unsur tepede üretilir.

11- Bu 4 geçim unsuru tabanda özgürce üretilir ve yayılırsa insanları özgürleştirir. Biz buna Taban Ekonomisi diyoruz. Bu 4 şey milyarlarca insanı yoksullaştırıcı şekilde TAVANDA üretilmektedir.

  1. a) Bilgi üretimi: Zorunlu Eğitim Süreçleriyle okullarda üretilir. 12 yıllık zorunlu eğitim 12 yıllık sürekli müşteri demektir. Paranın da bir bilgi olduğunu unutmayın. Alışveriş sırasından ne kadar tüketebileceğini simgelemekten başka bir amacı olmayan para bilgisi tepede bankalarca borç olarak üretilmekte ve bedeli tabanda milyarlarca insana faiz/kar payı olarak ödetilmektedir.
  2. b) İletişim: Bizim vergilerimizle yapılan iletişim alt yapısı tepede azınlık birilerine satıldığı için iletişime kira ödemek zorunda bırakılıyoruz. Bugün en revaçta olanı internettir. İnternet herkese ücretsiz ve özgür olmalıdır. Diğer TV vs gibi kitle iletişim araçları da tepeden yönetilmektedir. En basiti tepede dev firmaların reklamlarıyla şekillenmektedir. Örnek; Banka reklamı almayan TV’ler nasıl ilerleyebilir?
  3. c) Lojistik (Ulaştırma): Ulaştırma bireyleri daha fazla özgür kılma yerine daha fazla tüketim bağımlısı kılmaktadır. TUİK verilerine göre ülkemizde mevcut 20 milyon hane ortalama olarak aylık kazancının dörtte birini (%25) ulaşıma harcamaktadır. Ulaştırmayı sadece kişinin kendisinin ulaşımı sanmayın. Üretilen tüm ürün ve hizmetler için de gizli olarak bunların maliyetini hepimiz ödemekteyiz.
  4. d) Enerji ise sonda olmasına rağmen bilgiden sonra en önemlisidir. Zira Enerji tüm diğer 3 faktörün yakıtıdır. Doğada canlıların yaşamasının olmazsa olmazıdır. Kapitalizm yaşamı hızlandırmakta ve doğanın, yeryüzündeki ekolojik dengeyi de yok edici şeylerle gerçekte kendi sonunu hazırlamaktadır. Peki yaşamın hızlanmasının sebepleri nelerdir?

d.1 PARA ÜRETİMİ: Finans Kapital sistemde paranın üretimi. Para borç olarak bankalar tarafından üretilmekte ve borç miktarı üstel olarak artmaktadır. Bilgi olarak okullarda neden paranın nasıl üretildiği sağlıklı olarak öğrenilmemektedir?

d.2 SERİ ÜRETİM: Faiz nedeniyle Paranın kendi kendini sonsuza doğru üretmesi sonucu Seri Üretim (Toplu Üretim) doğal şekilde yaygın üretim sistemi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu da maliyet düşüklüğü nedeniyle 4 unsurun tavanda üretilmesi tabanda geçim yollarının ortadan kalkması ancak maaşlı olarak seri üretimcilere çalışmak ve karın doyurmak anlamına gelmektedir.

d.3 KASITLI ESKİTME: Seri üretimin doğal sonucu kasıtlı (planlı) eskitmedir. 4 unsurda sürekli bağımlılığın devamıdır.

 

12- Özgürleştiren bilginin önünü kesmede ve tabana yayılmasını önlemede en önemli araç ise patentlerdir. İnsanlığın ortaklaşa ürettiği bilgilere anahtar noktalarda 20-25 yıllık bağımlılık engelleri koymaktır.
13- Tabanda yaymak için Çarenin insanların kendisinde olduğu açıklanır. Örneğin Zorunlu Eğitim Sistemine karşı çıkarak insanların özgürleştiren bilgiyi yayması, kendi enerjisini üreten evleri üretmesi, Enerji üretme hakkının evrenselliğini savunma ve yaşama, patent yerine Açık Kaynak felsefesinin yayılması, ulaşımda bağımlılığı kaldıran yollar (Bisiklet vs), vs konular ile program içerisinde bu yolların konuşulacağı ve izleyicilerden de çeşitli güzel örneklerin yayına getirileceği anlatılır ve kapatılır.

B. Gültekin Çetiner