Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Çare Sizsiniz | October 21, 2020

Scroll to top

Top

3 Comments

Bölüm 3: Açık Kaynak ve Özgür Bilişim

Bölüm 3: Açık Kaynak ve Özgür Bilişim
Admin User
  • On Ocak 5, 2016
  • http://caresizsiniz.org

Bölüm 3: Açık Kaynak ve Özgür Bilişim

Bu bölümde Çare Sizsiniz’de Açık Kaynak, Özgür Yazılım ve Özgür Donanım konularını ele alıyoruz. Konuğumuz ülkemizde çok uzun yıllardır Özgür Yazılım’ın gelişmesine adeta yaşamını adayan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Chris Stephenson hoca. Özgür Yazılım Linux İşletim sistemine gönül verip de Chris hocayı tanımayan yok gibidir.

Açık Kaynak ve Özgür Yazılım/Bilişim Kapitalizm karşıtlığı açısından ne ifade ediyor? Açık Kaynak ve Özgür Yazılım patent ve telif haklarına nasıl bakıyor?

“Çare Sizsiniz” programında bu bölümde program iskeleti aşağıdaki şekilde oluşturuldu. Program akışı içerisinde doğaçlama geliştirilenlerle içerik zenginleşti.

5 Aralık 2016 Çare Sizsiniz programı

Program Akış Taslağı

Program Teması: Açık Kaynak ve Özgür Bilişimin patentlere ve telif haklarına bakışı.

Bilginin Tabana yayılmasında Açık Kaynak ve Özgür Yazılım paradigmasının Rolü

Not: Özgür Bilişim derken Açık Kaynak Yazılım, Açık Kaynak Donanım ve Özgür Yazılımı kast ediyoruz

acık kaynak yazılım artı donanım1. Önceki programların Kısa bir özeti. Kapitalist sistemde 4 şeyin tepeden üretildiğini ve yapılandırıldığını anlatmıştık. Bunları Bilgi, İletişim, Lojistik (Tedarik) ve Enerji olarak özetledik. Daha sonra bilginin önünün patentlerle nasıl kesildiğini ve tabanda geniş kitlelere yayılmasının nasıl önlendiğini inceledik.
2. Açık Kaynak nedir? Açık kaynak yazılım ve donanım ne anlama gelmektedir?
3. Özgür Yazılım ne anlama gelmektedir?
4. Açık Kaynakçılar patent ve telif haklarına nasıl bakmaktadırlar?
5. Açık Kaynak inovasyonu veya girişimciliği önler şeklinde bir kanaat var. Bu doğru mudur?
6. Kapalı sistemler bilginin tabana yayılmasını nasıl önlüyorlar?
7. Patentler mucidi gerçekten korur mu?
8. Son yıllarda Açık Kaynak donanıma olan ilginin artışı. Özellikle 3d printing, RepRap, Open Source Ecology, Open Source Vehicle vs pek çok konuda artık Açık Kaynak donanıma da yönelmekte. Bununla ilgili örnekler ve eğilim nedir?
9. Nesnelerin İnterneti (Internet of Things) ile 2020’ye kadar 50 milyar cihazın internete bağlanacağı bu rakamın 2050’lerde 500 Milyar olacağı öngörülüyor. Bu bağlanan cihazların tüketim cihazları mı yoksa üretim araçları mı olacağının önemi nedir?
10. “3d Printing” konusunun imalat sistemlerini değiştireceği ve tabanda insanların üretim araçlarına sahip olabileceği noktasında bir devrim olarak nitelendiğine tanık oluyoruz? Bu konularda Açık Kaynak neler vaat ediyor? Örnek, 100 Bin dolara satılan protez kolun 3d yazıcılarla 350 dolar gibi maliyetlerle üretilmesi (Açık Kaynak Protez Kol gibi)
11. Açık Kaynak Yazılım ve Donanım; Bilgi, İletişim, Lojistik ve Enerji alanlarında insanları özgürleştirebilir mi?
12. Açık Kaynak kapitalizmin alt edilmesinde bizlere ekonomik açıdan neler vaat ediyor?
13. Bilginin geniş kitlelere yayılmasında engeller nelerdir?
14. Eğitim Sistemi insanları özgürleştiriyor mu? Açık Kaynak paradigmasının üniversitelerdeki durumu nedir?
15. Türkiye’de Açık Kaynak önündeki engeller nelerdir? Nasıl aşılabilir?