Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Çare Sizsiniz | December 5, 2020

Scroll to top

Top

One Comment

Bölüm 40: Tımar Sistemi

Bölüm 40: Tımar Sistemi
Admin User
  • On Temmuz 4, 2017
  • http://caresizsiniz.org

Bölüm 40: Tımar Sistemi

tımar-sistemi-3Bu bölümde Tımar Sistemi’nden günümüze Savunma konuşulmaktadır. Konuğumuz Adil Düzen Ekolü kurucularından Süleyman Karagülle’dir.

Tımar Sistemi aslında Osmanlı’daki Toprak Sistemi’nin bir parçası olup tabanda yapılanan Savunma/Ordu’nun örneğidir. Tımar Sistemi Savunma/Ordunun tepede yapılandığı Yeniçerilik Geleneğinden önceki savunma ve ordu sistemidir. Başta Tımar Sistemi olmak üzere Osmanlı’da Toprak Sisteminin bozulması ve Roma’dan gelen tepede yapılanmaların tabanın yerini alması Osmanlı’da çöküşün kavramsal başlangıcıdır. Osmanlı’da Toprak Sisteminin bozulmasıyla günümüzdekine benzer şekilde köyler den (tabanda üretim merkezlerinden) kentlere akın başlamış ve ekonomik yapı bozulmuştur. Bunun sonucunda Celali İsyanları başta olmak üzere Anadolu’daki çalkalanmalar önemli bir araştırma konusudur. Kısaca Osmanlı’da BİLE’de tabanda gerçekleşen üretim/savunma vs tepeye kaydıkça zorunlar başlamıştır denilebilir.

Konunun Çare Sizsiniz’de seçilmesinin BİLE’de tabanda üretim/yönetimin Savunmaya nasıl yansıdığını göstermektir.

Tımar Sistemi

Tımar Sistemi

Bilindiği gibi İnsanın en temel ihtiyaçları olan şeylerin başında karnını doyurma, barınma ve savunma (diğer canlılara karşı ve doğal olaylara karşı) gibi konular gelir. İnsanlar bunu en kolay şekilde toplumsal yaşama ile karşılayabilirler. O yüzden insan için toplumsal yani birlikte yaşama bir tercih değil temel ihtiyaç/zorunluluktur. Savunma ihtiyaçlarından diğeri ise toplumsal yaşama durumundaki insanı diğer insanlardan koruma ihtiyacıdır. Burada özellikle güçsüzleri güçlülerden koruma önem arz etmektedir. Bu noktada adalet önemli yer tutmaktadır.

Çare Sizsiniz’de BİLE’de (Bilgi, İletişim, Lojistik ve Enerji) tabanda üretim ve yönetimin önemini biliyorsunuz. İşte bu noktada savunma ihtiyacı tabanda nasıl karşılanabilir konusu masaya yatırılmaktadır. Konu çok geniş olup sadece bir pencere açması düşünülmektedir.
Konuyla ilgili İlave Bilgiler

Yeni Zelanda’lı aktivist Deirdre Kent “A New Political Economy” (Yeni Bir Politik Ekonomi) kitabında (1) Osmanlı’da Vakıf Arazilerinin 3 şekilde ele alındığını anlatmakta bunların Tımar (Ordu), Vakıf ve Mül arazileri olduğunu belirtmektedir. Bunların hepsinde temel düşünce tabanda üretimi/yönetimi yansıtmasıdır.
Kitabın ilgili bölümü Şekilde görülmektedir. Ayrıntılar için üzerine tıklayarak büyütünüz.
a_new_political_economy_deirdre_kent

yeni politik ekonomi
Ayrıca Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu hocanın Asya Tipi Üretim Tarzı’nda (2) sadece Tımar Sistemi değil Osmanlı’da tabandaki mülk sistemi incelenmektedir.

Ayrıca
Kaynaklar

  1. A New Political Economy, Deirdre Kent: Kitabın tamamını buradan indirebilirsiniz.
  2. Asya Tipi Üretim Tarzı Prof. Dr. Sencer Divitçioğlu. Kitaba buradan ulaşabilirsiniz.