Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

Çare Sizsiniz | October 29, 2020

Scroll to top

Top

No Comments

Bölüm 44: Herkese Yek Yasalar (HEYA)

Bölüm 44: Herkese Yek Yasalar (HEYA)
Admin User
  • On Eylül 5, 2017
  • http://caresizsiniz.org

Çare Sizsiniz- Bölüm 44: Herkese Yek Yasalar (HEYA)

Batıda Paganist/Putperest Romalılar tarafından ilk olarak Hristiyanlar üzerinde tepeden Herkese Din/Yasa olarak dayatılan sistem bugün Dünyanın her yerinde farklı şekillerde uygulanmaktadır. Roma altına inşa edilen yeraltı şehirleri olan Katakomblar’da ilk Hristiyanlar kendi din/yasalarına göre yaşamışlardır. Kuran’daki Ashabı Kehf, Anadolu’daki “Yedi Uyuyanlar” ve Sümela Manastırı gibi çeşitli örneklerde görüldüğü üzere putperest olan Romalılar/Bizanslıların Tepeden Herkese Yek Yasa dayatmacı zulmüne karşı insanlar kendi DİN/YASAlarına göre yaşamak için çeşitli hicretlerde bulunmuşlardır.

Ne yazık ki Hristiyanlar sonradan YASA HAKLARInı Roma vatandaşı olan ve bir anlamda Roma Diyanet İşleri Başkanı olan Aziz Paul’un Yeni Ahitinde Rum 13. 1-7’de ifade edildiği üzere Romalılara devretmişlerdir. Anadolu’da Bizans/Roma zulmü altında yaşayan insanlar Alparslan komutasında Türk, Kürt ve Arap kavimlerinden oluşan İslam Ordusuyla Malazgirt’e giriş yapmışlar ve Herkese Yek Yasacılığı (HEYAcılığı) yerle yeksan etmişler ve Kuran’daki “SENİN DİNİN/YASAN Sana, Benim DİNİM/YASAM bana ile” Anadolu’da tabanda ÇOKYASALcılığı önceleyen Selçuklular ve Osmanlılar gibi iki büyük medeniyet kurmuşlardır.

Ne yazık ki Batının Roma’dan devraldığı HEYAcılık Batıdan bize aktarılmıştır.

Çare Sizsiniz’de bugüne kadar anlattığımız Bilgi, İletişim, Lojistik ve Enerji’nin (BİLE) tabanda üretilebilmesi ve kendine yeten toplumlar için tabanda üretilen yasalara yani “SENİN YASAN SANA, BENİM YASAM BANA”ya ihtiyacı ortaya koyan bu programı tavsiye ederiz.


PROGRAM VİDEOLARI
PROGRAMDA KULLANILAN RESİMLER


KATAKOMBLAR
paris-catacombs-1

paris-catacombs-2

paris-catacombs-3

Paris Trip 332

Paris Trip 332


DİĞER KALINTILARA AİT RESİMLER
yedi-uyuyanlar-magarasi
yedi-uyuyanlar-1
sumela-manastırı-2
sumela-manastırı-1


PROGRAM’DA HERKESE YEK YASALARLA İLGİLİ KONUŞMALARA AİT RESİMLER
IMG_6466
IMG_6403

Sonraki Yazı

This is the most recent story.